Wczesne wykrywanie RZS

Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii WIM, jako jedna z siedmiu placówek w kraju, przeprowadzi bezpłatne badania w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów.

Projekt WIM  został wybrany do dofinansowania w konkursie ogłoszonym w ramach działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Wiedza Edukacja Rozwój, dzięki czemu Instytut zrealizuje projekt o wartości ponad 900 000 PLN.

RZS jest przewlekłą chorobą układu tkanki łącznej o podłożu immunologicznym. Najczęściej jest rozpoznawana u osób powyżej 16 roku życia, natomiast szczyt zachorowań przypada pomiędzy 30 a 50 rokiem życia. Celem programu jest zmniejszenie opóźnień diagnostycznych i poprawa w zakresie wczesnej wykrywalności Reumatoidalnego Zapalenia Stawów. Jeszcze w tym roku Wojskowy Instytut Medyczny rozpocznie realizację kolejnego już projektu dedykowanego pacjentom pt. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów w WIM”.

W ramach programu współpracujący z WIM lekarze POZ będą szkoleni i informowani, jakich pacjentów mają kierować do placówki specjalistycznej na badania przesiewowe. W najbliższych miesiącach rozpocznie się pierwsze takie badania pacjentów.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz ze środków Ministerstwa Zdrowia.