Uwaga na zdrowie opiekunów osób starszych

W Polsce opiekę nad osobami w wieku podeszłym sprawują głównie członkowie rodziny. Trzeba jednak pamiętać o tym, że bez odpowiedniego wsparcia, opieka nad seniorem stanowi zagrożenie dla psychicznego i fizycznego zdrowia opiekuna.

W starzejących się społeczeństwach lawinowo przybywa osób w wieku podeszłym i jednocześnie wzrasta liczba tzw. opiekunów nieformalnych. „Co oznacza bycie opiekunem? Przewlekły stres, rezygnację z planów, bezsenność, ubóstwo i depresję” – mówi prof. Tomasz Grodzicki, geriatra.

Potwierdzeniem tych słów są wyniki dużego, obejmującego 15 krajów,  badania SHARE (Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe). Wykazało ono, że w Polsce 57 proc. opiekunów osób starszych pracujących jednocześnie zawodowo uważa, że obowiązki rodzinne przeszkadzają im w robieniu tego, na co mają ochotę. Tego samego zdania jest 51 proc. opiekunów nie pracujących zawodowo. Co gorsze, objawy depresyjne stwierdzono u 63 proc. opiekunów pracujących zawodowo i aż u 77 proc. opiekunów nie pracujących. Najczęstsze odczucia, które deklarowali nieformalni opiekunowie seniorów to, oprócz poczucia dobrze spełnionego obowiązku, poczucie osamotnienia i braku wsparcia. Konsekwencją tego było pogorszenie ich zdrowia psychicznego i fizycznego.

Wnioski z badania SHARE są zatem oczywiste – konieczna jest organizacja kompleksowego wsparcia dla opiekunów osób w wieku podeszłym, z uwzględnieniem różnych sytuacji zawodowych i rodzinnych opiekunów, a także stworzenie skutecznego systemu informowania opiekunów o możliwościach uzyskania pomocy od instytucji publicznych czy organizacji pozarządowych.

„Jednym z priorytetów polityki senioralnej powinno być ścisłe połączenie opieki społecznej z opieką medyczną, co pozwoli stworzyć realny program wsparcia dla opiekunów osób starszych” – podkreśla prof. Tomasz Grodzicki.