Udane wakacje: nagłe choroby

Wakacje to okres intensywnego przemieszczania się, co wiąże się nie tylko z przyjemnością, ale czasem i nieprzewidzianymi kłopotami. Nagła choroba może się zdarzyć wszędzie.

zdj.pixabay

Wysyłając dziecko na zorganizowany wypoczynek rodzice wypełniają w karcie kolonijnej rubryki na temat problemów zdrowotnych swojej pociechy. Jednak dzieci jeżdżą nie tylko na obozy czy kolonie, równie często spędzają lato u rodziny, która staje się opiekunem dziecka na czas pobytu.

– Jeśli dziecko ma jakiś problem zdrowotny: jest na coś uczulone czy cierpi na przewlekle schorzenie, wysyłając je na wakacje pamiętajmy nie tylko o lekach, ale i o odpowiedniej informacji dla tymczasowych opiekunów – apelują do rodziców lekarze rodzinni.

– Latem w praktykach lekarza rodzinnego mamy do czynienia z wieloma sytuacjami, gdy ciocia lub babcia przyprowadzają chore dziecko, ale nie potrafią podać żadnych istotnych dla lekarza informacji na temat jego zdrowia. – mówi Anna Osowska, lekarz z Porozumienia Zielonogórskiego. – Warto o to zadbać zawczasu, a nie dopiero wtedy, gdy pojawi się zachorowanie. Rodzice powinni poinformować tymczasowych opiekunów o problemach zdrowotnych dziecka, przyjmowanych lekach, uczuleniach.

Anna Osowska podkreśla również, że podczas przygotowań do wyjazdu nie wszyscy rodzice pamiętają o zaopatrzeniu w leki, które dziecko przyjmuje przewlekle. Leki się kończą i zaczyna się gorączkowe poszukiwanie pomocy w obawie o pogorszenie się stanu zdrowia małego urlopowicza. Przy braku dokumentacji ordynacja leków jest znacznie utrudniona. Aby tego uniknąć, należy przygotować dziecko do wyjazdu i zaopatrzyć je w niezbędne medykamenty na czas wyjazdu wraz z informacją o dawkowaniu preparatów.

W sytuacji, gdy przewlekle chore dziecko ma spędzić dłuższy czas pod opieką innych osób, warto też zadbać o stronę formalną. Jak radzi NFZ, rodzic dziecka powinien na piśmie złożyć w tej sprawie oświadczenie, wskazując imiennie osobę sprawującą nad dzieckiem opiekę. Oświadczenie będzie podstawą do podejmowania decyzji dotyczących udzielania dziecku świadczeń medycznych.

źródło: PZ