Szkolenia z pierwszej pomocy

30na2.pl – rusza cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu: pierwszej pomocy przedmedycznej i zachowania w sytuacjach kryzysowych.

30na2.pl to inicjatywa skierowana do wszystkich, którzy chcą zapoznać się ze sposobami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prawidłowymi zachowaniami w sytuacjach kryzysowych, zagrażających życiu i zdrowiu.

Z perspektywy organizatorów, umiejętność prawidłowej reakcji w powyżej opisanych sytuacjach jest niezbędna. Obecnie żyjemy w ogromnym pośpiechu, nieustannie dążąc do wyznaczonych przez siebie celów. Mało kto zwraca uwagę na to, że w każdym momencie my sami bądź osoby nas otaczające mogą znaleźć się w niebezpieczeństwie zagrażającym ich życiu lub zdrowiu, a nasza błyskawiczna oraz świadoma reakcja może zminimalizować negatywne następstwa.

Dzięki wsparciu Sponsorów udział w szkoleniach realizowanych w ramach projektu 30na2.pl jest bezpłatny dla uczestników. Wszelki sprzęt (w tym m.in. fantomy, defibrylatory, etc.), niezbędne materiały eksploatacyjne i szkoleniowe, koszty wynajmu sal szkoleniowych, itd. pokrywane są ze środków przekazanych przez Sponsorów. Projekt 30na2.pl wspierają również: instytucje, organizacje, firmy i osoby prywatne.

Główną ideą 30na2.pl jest chęć bezinteresownego wpływania na świadomość społeczeństwa oraz szerzenia wiedzy, które w sytuacjach niebezpiecznych będą miały decydujące znaczenie. W ramach działań i możliwości 30na2.pl realizuje trzy projekty:

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna – cykliczne szkolenia, pokazy, kursy podczas których (na różnym poziomie zaawansowania) uczestnicy uczą się podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ćwiczą zdobyte umiejętności pod okiem specjalistów.

Zachowanie w sytuacjach kryzysowych – projekt realizowany jest jako oddzielne szkolenie lub jako dodatkowy moduł wraz ze szkoleniami pierwszej pomocy. Uczestnicy uczą się metod postępowania podczas zagrożeń występujących zarówno w świecie realnym (na wodzie, lądzie i w powietrzu) oraz
w świecie wirtualnym.

Nie stój z boku – Reaguj ! – projekt realizowany wspólnie z Partnerami 30na2, promujący właściwe postawy w określonych sytuacjach.

Najbliższe szkolenia odbędą się w czwartek 24 listopada w Warszawie, o czym dowiecie się za pośrednictwem:

facebook.com/30na2pl/

30na2.pl