Ochrona jajników w chorobie nowotworowej

Czasowe zahamowanie czynności jajników u chorych na raka piersi w trakcie chemioterapii zwiększa szanse na zachowanie płodności.


Podczas grudniowego kongresu raka piersi (2017 San Antonio Breast Cancer Symposium) zaprezentowano wyniki zbiorczej analizy pięciu badań klinicznych z randomizacją wykazującej, że stosowanie analogów gonadoliberyny (GnRH, grupy leków stosowanych celem hamowania czynności gonad i zmniejszenia stężenia hormonów płciowych) jest bezpiecznym i skutecznym sposobem ochrony czynności jajników.

W konsekwencji ta forma leczenia może zwiększać szansę zachowania płodności u kobiet przed menopauzą, otrzymujących chemioterapię z powodu raka piersi.

Przeanalizowano 837 chorych przed menopauzą, które otrzymywały chemioterapię z powodu wczesnego raka piersi. Przedwczesne wygaśnięcie czynności jajników obserwowano u 14,1% chorych z grupy otrzymujących chemioterapię z analogami GnRH oraz u 30,9% chorych z grupy kontrolnej. Co ważne, w czasie 5 letniej obserwacji nie obserwowano różnic w czasie przeżycia bez nawrotu choroby, ani w całkowitym czasie przeżycia w obu analizowanych grupach.

źródło:www.abstracts2view.com, onkoserwis