Nowoczesne systemy informatyczne

OSOZ Tour 2017 – to kolejna edycja spotkań ekspertów IT, firmy Kamsoft S.A., przedstawiających najbardziej aktualny stan wiedzy o rynku medycznym w kontekście rozwiązań informatycznych wspierających pracę lekarza, pielęgniarki, aptekarza oraz pacjenta w relacjach z tym rynkiem.

W trakcie  trwającego blisko 8 tygodni cyklu konferencji organizatorzy odwiedzą 16 miast wojewódzkich.

Konferencja to wykłady, spotkania i dyskusje z gronem ekspertów, którzy przedstawią Państwu najbardziej aktualny stan wiedzy o procesach zachodzących na szeroko rozumianym rynku medycznym. Poruszonych zostanie szereg zagadnień dotyczących sieci szpitali oraz Koordynowanej Opieki Zdrowotnej. Rozmowy będą dotyczyć wszystkich aspektów związanych z zarządzaniem placówką medyczną, najnowszych rozwiązań w zakresie wytwarzania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz o szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa informacji.

Dla Farmaceutów przygotowano tematy związane z nowościami w systemie aptecznym, wpływem zmian prawnych na funkcjonowanie apteki, praktycznym wykorzystaniem systemu informatycznego KS-AOW w codziennym zarządzaniu apteką, optymalizacją kosztów zamówień oraz obsługą i budowaniem relacji z pacjentem.

Uczestnictwo w konferencji to również możliwość zdobycia przez farmaceutów 8 punktów twardych.

Poruszone zostaną wszystkie płaszczyzny wiedzy, które uznano za ważne i strategiczne, choć często niesłusznie uznawane za trudne, organizatorzy chcą przekonać uczestników, że nowe koncepcje oraz mobilne systemy w służbie zdrowia to już nie przyszłość – to rzeczywistość !