Niecodzienna wystawa w szpitalu dziecięcym WUM

W Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym otwarto ekspozycję przygotowaną z okazji Dnia Świadomości o Wrodzonej Przepuklinie Przeponowej. Do 30 kwietnia na wystawie można obejrzeć zdjęcia małych pacjentów, którym udało się wygrać z chorobą.

Organizatorem wystawy jest Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Wrodzoną Przepukliną Przeponową i Innymi Wadami Wrodzonymi oraz Ich Rodzin „Zuzik” które powstało z inicjatywy rodziców i bliskich kilkorga dotkniętych chorobą dzieci.

– Oczywiście musimy mieć świadomość, że jest to na tyle ciężka wada, że nie jesteśmy w stanie zapewnić przeżycia wszystkim dzieciom, które operujemy, ale zwiększamy szanse, dajemy im tą szansę, zmniejszamy ryzyko najgorszych niepowodzeń – mówił podczas uroczystego otwarcia wystawy rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś, który przypomniał wysiłki własne i zespołu specjalistów I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii, zmierzające do rozpoczęcia w Polsce wykonywania operacji wewnątrzmacicznych u płodu z wrodzoną przepukliną przeponową. Zakończone sukcesem starania doprowadziły do przeprowadzenia 17 lutego 2014 roku w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM pionierskiego zabiegu, którego dokonał zespół w składzie: dr Przemysław Kosiński i prof. Mirosław Wielgoś, pod nadzorem prof. Jacques’a Jani z Brukseli.

Zdjęcia: Michał Teperek WUM