MZ pracuje nad poprawą standardów okołoporodowych

Ministerstwo Zdrowia po raz kolejny zapewnia, że nie likwiduje dotychczasowych standardów opieki okołoporodowej i pracuje nad jej polepszeniem. „Nowe standardy organizacyjne w opiece okołoporodowej nie pogorszą sytuacji rodzących kobiet. Wręcz przeciwnie – chcemy, aby nowe przepisy były jeszcze bardziej satysfakcjonujące” – obiecuje MZ na swojej stronie interenetowej. 

Na czym polega zmiana

Jak zapewnia MZ nowelizacja ustawy o działalności leczniczej w żaden sposób nie zagraża jakości opieki na oddziałach położniczych. Wprowadza jedynie rozróżnienie między standardami organizacyjnymi a wytycznymi i zaleceniami postępowania medycznego – są to dwa różne obszary (zapis „standardy postępowania medycznego” został zmieniony na „standardy organizacyjne opieki zdrowotnej”).

Ma to uporządkować kwestie dotyczące wydawania i stosowania wytycznych i zaleceń postępowania, które dotyczą diagnostyki i leczenia oraz organizacji opieki zdrowotnej.

Standardy opieki okołoporodowej będą nadal obowiązywały – zmieni się jedynie forma, w której zostaną określone. „Idea standardów opieki okołoporodowej zostanie zachowana. Nie zamierzamy likwidować tego, co jest osiągnięciem ostatnich lat, czyli poprawy opieki okołoporodowej. Chcemy natomiast ulepszyć ją tam, gdzie jest to możliwe” – twierdzi resort.

Minister zdrowia powołał zespół, który ma opracować projekt nowego rozporządzenia. W jego pracach uczestniczą eksperci z zakresu ginekologii, perinatologii, neonatologii oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się prawami kobiet i opieką okołoporodową.

źródło: MZ