Krystyna Wechmann na czele pacjentów onkologicznych

Szymon Chrostowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z powodu planów zawodowych. Nowym prezesem Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych została dotychczasowa wiceprezes – Krystyna Wechmann dotychczasowa wiceprezes.

W skład nowego Zarządu PKPO weszli również: Beata Ambroziewicz, dotychczasowa Dyrektor Biura Koalicji oraz Jan Salamonik, wiceprezes Stowarzyszenia Chorych na Przewlekłą Białaczkę Szpikową.

Podczas spotkania organizacji zrzeszonych w Polskiej Kolacji Pacjentów Onkologicznych. omówiono najważniejsze działania Koalicji realizowane w ostatnim czasie, m.in.: VI FORUM Pacjentów Onkologicznych, przystąpienie do europejskiej inicjatywy na rzecz onkologii ALL CAN, realizacja projektu Obywatele dla Zdrowia,  szkolenia liderów, działalność wydawniczą Głos Pacjenta Onkologicznego, nawiązanie współpracy z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i Pracodawcami RP w celu poprawienia jakości opieki onkologicznej, poparcie dla petycji w sprawie powiększenia do 6% nakładów na ochronę zdrowia w budżecie państwa, przygotowanie raportów o stanie leczenia poszczególnych chorób nowotworowych (np. jelita grubego), udział w pracach zespołów i Sejmowej Komisji Zdrowia m.in. dotyczących wprowadzenia  ustawy o solariach, wsparcie pacjentów w ramach ONKOfunduszu i programu Pacjent Wykluczony.

Prezes Krystyna Wechmann zapewniła, że wszystkie strategiczne działania będą kontynuowane.