Konkurs „Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017”

Konkurs składa się z trzech etapów:

  1. Zgłoszenia uczestników w poszczególnych podmiotach leczniczych, które trwają do 15 stycznia
  2. Eliminacje, polegające na przeprowadzeniu testu sprawdzającego wiedzę – 8 marca
  3. Eliminacje krajowe, gdzie uczestnicy występują z prezentacją na ogłoszony temat przed komisją – 9 maja

Kartę zgłoszenia oraz szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://www.ptp.na1.pl