Konferencja „Prawo medyczne w obliczu zmian”

8 września 2017 r. w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie przy ul. Chodakowskej 19/31 odbędzie się konferencja naukowa „Prawo medyczne w obliczu zmian”, współorganizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS oraz Naczelną Izbę Lekarską.

Program wydarzenia

10.00-10.15 Wystąpienie Ministra Zdrowia
dr Konstanty Radziwiłł

10.15-11.00 Dwugłos o klauzuli sumienia
ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL, dr hab. Teresa Gardocka, prof. SWPS

11.00-11.20 Wyrok TK z 7-10-2015 – propozycja zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty i w Kodeksie Etyki Lekarskiej
dr hab. Michał Królikowski, prof. UW

11.20-11.40 Samorządy zawodów zaufania publicznego – art. 17 Konstytucji RP – perspektywy
prof. dr hab. Marek Chmaj SWPS

11.40-12.00 Tajemnica lekarska – nowa odsłona
prof. dr hab. Jacek Sobczak SWPS

12.00-12.20 Ograniczenie dodatkowego zatrudnienia w zawodzie lekarza
dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska SWPS

12.20-12.40 Jak lekarze i lekarze dentyści oceniają warunki swojej pracy
dr hab. Romuald Krajewski, prof. UR

Dyskusja i przerwa

14.00-14.20 O odmowie i zaniechaniu leczenia
dr hab. Monika Urbaniak UMP

14.20-14.35 Bezpieczeństwo prawne lekarzy – postulaty Kongresu Prawników Wielkopolski
dr hab. Jędrzej Skrzypczak, prof. UAM

14.35-15.00 Pozbawienie prawa wykonywania zawodu lekarza przez sądy karne i sądy lekarskie oraz w oparciu o orzeczenia wydane za granicą
dr Paweł Kowalski SWPS

15.00-15.15 Odpowiedzialność przedstawiciela ustawowego za niewykonanie szczepienia obowiązkowego
dr Agnieszka Fiutak SWPS

15.15-15.30 Nadużycia seksualne i ich kwalifikacja w praktyce sądów lekarskich
mgr Paulina Tomaszewska NIL

15.30-16.00 Dyskusja

16:00 Podsumowanie konferencji
dr hab. Teresa Gardocka, prof. SWPS, dr Maciej Hamankiewicz, lek. Grzegorz Wrona

Organizatorzy
Wydział Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS
Naczelna Izba Lekarska

Komitet naukowy
dr hab. Teresa Gardocka, prof. SWPS, Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS
dr Maciej Hamankiewicz, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Wydarzenie ma charakter zamknięty. Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Kontakt: e-mail: konferencja.medyczna@swps.edu.pl

Kontakt dla mediów: Rzecznik Prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej, pani Katarzyna Strzałkowska: e-mail: k.strzalkowska@hipokrates.org

Członkowie organów odpowiedzialności zawodowej oraz pracownicy izb lekarskich proszeni są o kontakt z biurem NROZ: e-mail: ewa.nowosielska@hipokrates.org