IV Parada Seniorów i Piknik Pokoleń

IV Ogólnopolska Parada Seniorów Dojrzali Wspaniali i towarzyszący jej Piknik Pokoleń już za nami.

Paradzie towarzyszyła kampania Odważ się na zmiany. W ramach akcji uczestnicy Parady mogli wysłuchać ciekawych dyskusji z udziałem m.in. Beaty Pawlikowskiej czy Krystyny Mazurówny.

Odbyły się liczne warsztaty np. „Joga śmiechu”, występ „Cheerleaderek 50+” oraz ćwiczenia prowadzone przez Konrada Gacę. W trakcie Pikniku Pokoleń na uczestników czekała strefa medyczna, w której można było skorzystać z darmowych badań medycznych. Zwieńczeniem wydarzenia był Międzypokoleniowy Dancing z DJ Wiką i Radiem Pogoda.

Parada i Piknik pozwoliły na pokazanie pozytywnego wizerunku seniorów, ale także wzmocniły samoocenę członków tej społeczności.

Działanie zostało zrealizowane w ramach, projektu pt. IV Ogólnopolska Parada Seniorów i program aktywizacji obywatelskiej Zdaniem Seniora 2017 dofinansowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, którego celem jest wspieranie uczestnictwa i integracji seniorów w życiu społecznym i publicznym poprzez rozwinięcie efektywnych działań obywatelskich osób 60+ oraz wzmocnienie ich głosu w debacie publicznej.

źródło: http://senior.gov.pl/