Dr Bałkowiec-Iskra nominowana do EMA

Dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra, kierująca uczelnianą Pracownią Farmakologii Bólu Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, została z ramienia Ministerstwa Zdrowia delegatem Urzędu Rejestacji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobojczych reprezentującym Polskę w Komitecie ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (Committee for Medicinal Products for Human Use – CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA).

źródło: twitter

CHMP jest kluczowym komitetem Europejskiej Agencji Leków. Oprócz dokonywania ocen produktów leczniczych w celu wydania decyzji o ich dopuszczeniu do obrotu we wszystkich krajach Unii Europejskiej, zajmuje się rozpatrywaniem spraw dotyczących ochrony zdrowia publicznego.
Źródło: WUM