Dobra wiadomość dla kobiet w ciąży!

Od 1 stycznia 2018 r.pacjentkom z tzw. konfliktem serologicznym w 28-30 tygodniu ciąży podanie immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej jest finansowane w ramach świadczeń gwarantowanych.

Konflikt serologiczny ma miejsce wtedy, gdy kobieta o ujemnym Rh oczekuje dziecka, którego ojciec jest Rh+. Dzieje się tak, ponieważ płód najprawdopodobniej odziedziczył po mężczyźnie antygen D. Jeżeli w trakcie ciąży krew płodu przedostanie się do krwiobiegu matki, jej komórki odpornościowe wytworzą przeciwciała atakujące krwinki dziecka.

Podanie kobiecie immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej w 28-30 tygodniu ciąży zapobiega konfliktowi serologicznemu.

Świadczenie to jest w całości finansowane ze środków publicznych.

źródło: mz.gov.pl