„Bajki od Serca” dla chorych dzieci

„Bajki od Serca” to akcja charytatywna zorganizowana przez Studenckie Centrum Radiowe „Radiosupeł” (najstarsze radio akademickie w Polsce). Jej celem było nagranie płyty świątecznej dla dzieci z oddziałów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Na płycie znajduje się 8 bajek i 8 kolęd. Scenariusze bajek stworzyli członkowie Radiosupła, głosów do bajek użyczyły Władze Uczelni (na czele z JM Rektorem Adamem Krętowskim) i pracownicy UMB. Kolędy  zaśpiewali studenci UMB. Projekt trwał niespełna 2 miesiące,  podczas których miały miejsce cykliczne spotkania środowiska akademickiego w siedzibie Radia w Domu Studenta nr 1.

Ostatecznie płyta została wydana 18 grudnia. „Bajki od serca” spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem – do świąt aż 300 egzemplarzy trafiło do słuchaczy.

Dzięki akcji udało się pomóc 14-letniemu Kubie, pacjentowi Kliniki Onkologii i Hematologii UDSK, choremu na białaczkę wysokiego ryzyka i znajdującym się w ciężkiej sytuacji materialnej. Z powodu choroby i intensywnej chemioterapii chłopiec musi przebywać w izolacji od otoczenia i dlatego nie spędził Świąt w domu razem z rodziną.